GALERIA

GALLERY

o nas

ABOUT US

Stowarzyszenie powstało 30 kwietnia 2017 r.
Naszym celem jest propagowanie sztuki kulinarnej w tym grilla i bbq, kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych, uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych Członków Stowarzyszenia, rozwijanie i kształtowanie wiedzy na temat grilla i bbq, poznawanie tradycji kulinarnych innych narodów, edukacja w szkołach gastronomicznych, oraz promowanie polskiej żywności w kraju i za granicą.

The association was established on April 30, 2017.
Our goal is to promote culinary arts including grill and bbq, cultivating national and regional culinary traditions, supplementing knowledge and professional skills of the Association members, developing and formating knowledge about grill and bbq, learning about culinary traditions of other nations, education in gastronomic schools, and promoting Polish food in the country and abroad.

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE

FOUNDING MEMBERS

ZAŁOŻYCIELE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GRILLA I BBQ
FOUNDING MEMBERS  OF POLISH BBQ ASSOCIATION

Grzegorz Kazubski
Mariusz Nowicki
Marian Kosarzecki
Mirosław Czarnogórski
Andrzej Bryk
Stanisław Nowogródzki
Piotr Kraśkiewicz
Robert Kowalewski
Bartłomiej Heba
Łukasz Płowski

inni o nas

OTHERS ABOUT US